aannemers Particulieren ingenieurs

Projecten met Allan Block

Aanbevolen projecten met Allan Block keerwanden

Allan Block keerwanden Avifauna

keerwanden Avifauna

Avifauna was het eerste vogelpark ter wereld en werd geopend op 17 mei 1950. Het bouwen van een tribune voor de vogelshow was een onderdeel van het Masterplan van Avifauna. De klassieke vijver naast het parkrestaurant is gerestaureerd en aan de westkant is een tribune voor de educatieve vogeldemonstraties gebouwd. Daar wordt op een aantrekkelijke wijze kennis gemaakt met het gedrag van uiteenlopende vogel-soorten. Omdat Allan Block keerwanden op locatie zelf worden gebouwd, kunnen zij moeiteloos harmonieus worden ingepast in nagenoeg elke situatie. Tussen de Allan Block keerwanden zijn gangpaden gemaakt om de vogels van hun hokken naar de vogeldemonstratie te brengen.

Opdrachtgever: Vogelpark Avifauna

Constructeur: Bartels Ingenieursbureau

Aannemer: K.O. BUS

Landschapsarchitect: Pieter van Loon, Bureau Hollandschap

Totaal 230 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 3,80 m

Allan Block keerwanden bij Kraterrotonde bij Lille

keerwanden bij Kraterrotonde bij Lille

In het kader van het veiliger maken van gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen, is er bij de op- en afrit van de E 34 in Lille is een “kraterrotonde” met fietstunnels aangelegd. Extra speciaal is dat de fietstunnels op het maaiveld werden aangelegd. Dat vergroot het comfort voor de fietsers aanzienlijk omdat de fietsers geen hellingen op en af moeten rijden. De autowegen en de rotonde werden tot vier meter opgehoogd om dat mogelijk te maken. De zijvleugels van de tunnels zijn uitgevoerd met Allan Blocks.

Gezien de gebogen vorm en het verlopende hoogteverschil in deze keerwanden, betekende dit voor de aannemer een grote besparing op de traditionele betonwand. Het noordelijkste knooppunt is daarmee nu een grootschalige opgehoogde tweestrooks- rotonde die door zes takken gevormd wordt. Deze kraterrotonde is uniek in Vlaanderen. Ze is ontstaan uit een samenwerking van zes studiebureaus (TV3V en THV LAD), en in nauw overleg met AWV Antwerpen en de gemeenten Lille en Vosselaar.

Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Ontwerp: Libostgroep – A+D Engels – D+A Consult

Aannemer: DCA - Beerse

Totaal 200 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 4,8 m

Allan Block keerwanden bij bomencentrum te Baarn

keerwanden bij bomencentrum te Baarn

Even buiten Baarn, ligt het 25 hectare grote terrein van Bomencentrum Nederland. Het bedrijf is in 1985 opgericht en heeft zich onder leiding van ing. Hans R. Blokzijl tot een veelzijdige, groene en ook klimaatneutrale onderneming ontwikkeld. Het ‘Groene paviljoen” ligt midden in het park. De terrassen, vijver en het amfitheater rond het paviljoen zijn aangelegd met zand kleurige Allan Blocks.


Cradle to Cradle - Duurzaam bouwen met standaard elementen.

Het Allan Block concept voldoet uitstekend aan de filosofie van Cradle to Cradle, doordat alle elementen altijd opnieuw te gebruiken zijn. Door middel van droog stapelen wordt de keerwand gemonteerd. Er wordt geen mortel meer gebruikt. Demontage en hergebruik wordt daarmee interessant. Er ontstaat nagenoeg geen bouwafval en de demontagekosten blijven beperkt.

Allan Block keerwanden te Emmeloord

keerwanden te Emmeloord

In het kader van de wijkverbetering rond dePallas- en Saturnusstraat, zijn diverse keerwanden gebouwd met Allan Blocks.Omdat de draagkracht van de ondergrond onvoldoende was, is de fundering onder de keerwanden 1 en 2 een matras met Stabilenka funderingswapening met een puingranulaat aangebracht.

Door de toepassing van terracotta kleurige Allan Blocks voor de keerwanden, wordt er bijgedragen aan een fraaie en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder Aannemer: L. Timmer Lelystad BV

Totaal 320 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 1,80 m

Allan Block keerwanden te Lemelerveld

keerwanden te Lemelerveld

In Lemelerveld, gemeente Dalfsen zijn in het woongebied aan de noordwestkant van Lemelerveld (bestemmingsplan De Nieuwe Landen) bij de toegangsweg voor deze woonwijk vanuit de Vlistersedijk drie gebogen Allan Block keermuren gebouwd bij de retentievijvers. De wanden zijn onderhoudsvrij, milieuvriendelijk en garanderen een lange levensduur. Omdat het belang van kleur voor de kwaliteit van de leefwereld genoegzaam bekend is, is hier gekozen voor paarsmangaan kleurige keerwanden.

Opdrachtgever: gemeente Dalfsen

Civieltechnisch projectburo: Devri-infra

Aannemer: P + H Timmerhuis Weg- en Waterbouw

Totaal 800 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 2,20 m

Allan Block keerwanden te Nunspeet

keerwanden te Nunspeet

De wijk De Bunte is één landschappelijke eenheid. Daarin vinden landschappelijke details een consequente toepassing.Het landelijke karakter wordt onderstreept door het toepassen van nieuwe en bestaande natuurlijke elementen. Daarbij speelt water een belangrijke rol als kenmerk van De Bunte. Het water is overal waarneembaar. Regenwater wordt zichtbaar afgevoerd en verzamelt zich in de centrale waterpartij in de wijk, die tevens dienst doet als waterberging. Omdat Allan Block keerwanden op de locatie zelf worden gebouwd, kunnen zij moeiteloos harmonieus worden ingepast in het landschap. Strakke gebogen en ronde lijnen zijn hier moeiteloos toegepast zowel in de vijver, als rondom de vijver.

Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet

Ontwerp: Lodewijk Baljon landschapsarchitecten – Amsterdam in samenwerking met SmitsRinsma – Zutphen

Totaal 350 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 1,40 m

Allan Block keerwanden in Papendrecht

keerwanden in Papendrecht

De oprit ‘Bosch’ te Papendrecht bestond uit het aanbrengen van 2 stuks toegangstunnels t.b.v. een parkeergarage, het aanbrengen van een paalmatras onder de Allan Block keerwand(gefundeerde grondlichaam) en het bouwen van de keerwand. Gezien de slecht draagkrachtige ondergrond is gebruik gemaakt van een granulaatmatras waarop de Allan Block keerwand is gebouwd. Op een paalfundering worden betonnen tegels gelegd met daarop in een waterdoorlatend geogrid verpakte laag menggranulaat. Omdat het zo verkregen matras op de palen rust, ontstaat er een gewelf dat de ondergrond niet belast.

Verzakkingen zijn daardoor nagenoeg uitgesloten. De blokken zijn in de speciale kleur porfierzwart aangebracht. Zo kunnen er ook Allan Block keerwanden op een slechte ondergrond zeer snel en economisch worden gebouwd.

Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht

Ingenieursbureau: Bureau Zonneveld - Rotterdam

Totaal 250 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 4 m

Allan Block keerwanden te Puurs

keerwanden te Puurs

Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen Provincie Antwerpen - Gemeente Puurs. N16 Rijksweg - Pullaar/N16 Rijksweg - Transversale weg. Bestek nr. BTK01-CL17-03900

In het kader van het veiliger maken van gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen, is over een lengte van bijna 3km de N16 verhoogd. Over dit traject zijn de bestaande gelijkvloerse kruisingen opgeheven. De uitwisseling tussen lokaal en doorgaand verkeer gebeurd nu via twee aansluitingscomplexen. De beide complexen zijn gerealiseerd met behulp van een viaduct. Via op- en afritconstructies kan het verkeer vanaf de doorgaande route N16 de parallelwegen bereiken en omgekeerd.

Onder deze viaducten zorgen rotondes voor een veilige afwikkeling van het plaatselijke verkeer. Voor de keermuren van deze ophogingen is gekozen voor het Allan Block keerwandsysteem. De blokken zijn in de kleuren grijs en saharageel aangebracht. Ook hier is niet alleen gekozen voor een esthetisch en prijsgunstige oplossing met Allan Block, maar ook voor duurzame en onderhoudsvrije keerwanden.

Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Ontwerp: Libost Groep - A+D Engels - D+A Consult

Aannemer: Betonac NV - Sint Truiden

Totaal 3820 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 6,80 m

Allan Block keerwanden te Schiedam

keerwanden te Schiedam

Het deelplan Sveaborg vormt het hart van de nieuwe wijk Sveaparken in Schiedam – Noord. De inspiratiebron voor deze wijk ligt in Zweden. Een masterplan van Ralph Erskine is door ir Bram van Hengel(Groep 5) vertaald en verder ontworpen. Met zijn Zweedse architectuur voor de huizen en de stedenbouwkundige opzet van de wijk, krijgt het een parkachtig karakter met veel water en groen. Met zijn grachtenpatroon en relatief intensieve bebouwing, vertoont Sveaborg stedenbouwkundige overeenkomsten met het Schiedamse stadshart.

Omdat de stedenbouwkundige opzet van Sveaparken cruciaal is in het concept, heeft men voor de steile kademuren van de aangelegde grachten gekozen voor Allan Blocks. Dit versterkt het steedse effect. Ook de toepassing van een terra cotta kleur voor de Allan Block keerwanden levert een toegevoegde waarde voor de infrastructuur van het project. Allan Block wanden zijn in nagenoeg elke kleur uit te voeren, waardoor elk project een positieve invulling kan geven aan zijn omgeving.

Stedenbouwkundig ontwerp: ir Bram van Hengel(Groep 5 – Rotterdam)

Civiele Constructie: Grontmij

Aannemer: A.H. Breijs en Zonen( Boskalis) – Capelle a/d Ijssel

Opdrachtgever: Midgard Beheer BV

Totaal 2100 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 1,60 m

Allan Block keerwanden te Sint Joris Winge

keerwanden te Sint Joris Winge

De bestaande situatie bestond uit een ijzerzandsteenmassa van ca. 5 meter hoogte met planten en bomen. Verder afgraven was geen optie en de daardoor beperkte ruimte achter de te bouwen keerwand maakte het onmogelijk om met een geogrid grondwapening achter de keerwand te werken. Daar waar het werken met geogrids niet mogelijk is, voorziet het Allan Block systeem in verschillende alternatieven. Voor dit project is ervoor gekozen de Allan Blocks op te bouwen met drainbeton in- en achter de blokken.

Totaal 250 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 5,00 m

Allan Block keerwanden te Sint Pieters Woluwe

keerwanden te Sint Pieters Woluwe

In opdracht van de gemeente is het oude voetbalveld vervangen door een kunstgrasveld. Tijdens de renovatie zijn tevens nieuwe keerwanden met Allan Blocks gebouwd rondom het veld. Dankzij de flexibiliteit van het systeem kon ook hier de natuur bespaard blijven door de bestaande bomen in de keerconstructie te integreren.

Stedenbouwkundig ontwerp: ir Bram van Hengel(Groep 5 – Rotterdam)

Opdrachtgever: gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Totaal 450 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 1,20 m

Allan Block keerwanden te Vroomshoop

keerwanden te Vroomshoop

Voor de entree naar de woninglocatie Vroomshoop Oost, is een eiland in een waterpartij aangelegd. De keerwanden aan beide zijden hiervan zijn uitgevoerd met Allan Blocks. Voor toegang tot het water, is gekozen voor een hellingbaan aan beide zijden van de toegangsweg. Gekozen is voor de kleur terracota.

Omdat Allan Bock keerwanden nooit standaard zijn, is ook hier gekozen voor een oplossing op maat voor een duurzame en onderhoudsvrije keerwand. De wanden worden op locatie gebouwd en passen zich moeiteloos aan, aan de verschillende kerende hoogtes.

Opdrachtgever: gemeente Twenterand

Civieltechnisch projectburo: Devri-infra

Aannemer: VOF Roelofs + Timmerhuis Vroomshoop

Totaal 250 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 2,10 m

Allan Block keerwanden te Almelo

keerwanden te Almelo

In de wijk Nijrees te Almelo heeft Ballast Nedam Infra Noord Oost een kademuur gebouwd. Deze keermuur dient als scheiding tussen de tuinen van nieuw aan te leggen woningen en een retentievijver en heeft een slingerend verloop. De gemeente Almelo was opdrachtgever voor dit project en heeft Ballast Nedam Infra Noord Oost op basis van Design und Construct, opdracht gegeven voor het uitwerken en realiseren van de Slangemuur.

De tekeningen en berekeningen van dit werk zijn verzorgt door Ballast Nedam Techniek en Ontwikkeling. De uitvoering is verzorgt door Ballast Nedam Infra Noord Oost. De Slangemuur is gemaakt van zogenaamde Allan Blocks. Deze holle prefab betonblokken worden gestapeld en verankerd met een zogenaamde geogrid welke horizontaal tussen de Allan Blocks wordt gelegd. De holle ruimtes in de prefab betonblokken worden gevuld met een steenslag/splitmateriaal om de geogrid te verankeren tussen de Allan Blocks. Het principe van de opbouw van de Slangemuur is aangegeven in de onderstaande tekening.

Aannemer: Ballast Nedam Infra

Opdrachtgever: Gemeente Almelo

Totaal 2000 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 3,90 m

Allan Block keerwanden te Hengelo

keerwanden te Hengelo

Op dit bedrijvenpark zijn o.a. gevestigd het Streekziekenhuis Midden-Twente en een aantal andere voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, zoals de Thuiszorg, het Rode Kruis en de Arbodienst. Momenteel wordt gewerkt aan de uitbreiding van dit gebied. Ook is er veel plaats voor groen en water. Omdat de nieuwe waterpartij in het hart van het plangebied ook de funktie van retentie heeft, zijn de keerwanden bij een deel van de waterpartij uitgevoerd met Allan Blocks. Op de grote foto zien we het middeleeuwse erf het Laarhuis, dat de bestemming horeca krijgt en midden in het park ligt.

Gezien de gebogen vorm en het verlopende hoogteverschil in deze keerwanden, betekende dit voor de aannemer een grote besparing op de traditionele betonwand. Het noordelijkste knooppunt is daarmee nu een grootschalige opgehoogde tweestrooks- rotonde die door zes takken gevormd wordt. Deze kraterrotonde is uniek in Vlaanderen. Ze is ontstaan uit een samenwerking van zes studiebureaus (TV3V en THV LAD), en in nauw overleg met AWV Antwerpen en de gemeenten Lille en Vosselaar.

Aannemer: Twentse Weg- en Waterbouw

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo

Totaal 730 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 3,40 m

Allan Block keerwanden te Oldenzaal

keerwanden te Oldenzaal

In de provinciale rondweg N342 in de gemeente Oldenzaal zijn in samenwerking met de provincie Overijssel een viertal turbo rotondes aangelegd. Om deze samenwerking tussen gemeente en provincie te symboliseren, wilde men iets speciaals doen met de binnenringen van de rotondes. Het ontwerp bestond uit een samenspel van ringen met in het midden een kunstwerk.

Twee rotondes zijn met een dubbele ring uitgevoerd en twee rotondes met een enkele ring. Door in de keerwanden gebruik te maken van twee kleuren Allan Blocks, marmerroze en marmer antraciet in de dubbele ring, krijgen de rotondes niet alleen een speciaal uiterlijk maar leveren ze tevens een toegevoegde en functionele waarde voor de infrastructuur.

Opdrachtgevers: Gemeente Oldenzaal en Provincie Overijssel

Aannemer: Aannmij. Van Gelder

Ing. Bureau: Witteveen + Bos

Totaal 640 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 2,10 m

Allan Block keerwanden te Barendrecht

keerwanden te Barendrecht

Deze onderdoorgang verbindt het “oude” Barendrecht met de Vinex-locatie “Carnisselande”. In dit project, en ontwerp van NBM West BV, is en fraaie ‘aankleding’ bereikt van een doorgang voor een busbaan en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). De keerwanden zijn uitgevoerd als een gewapende grond constructie met als facing de Allan Blocks. Omdat deze constructie een grote vormvrijheid biedt, zijn deze gebogen keerwanden snel en eenvoudig te bouwen. Dankzij goed partnerschap is dit project pragmatisch en kosten effectief gebouwd.

Opdrachtgevers: Gemeente Barendrecht

Aannemer: Aannmij. NBM West

Ing. Bureau: Multiconsult

Totaal 1115 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 11,80 m

Allan Block keerwand te Barneveld

keerwand te Barneveld

Deze kerk telt 2.500 zitplaatsen en kan worden uitgebreid tot 3.000 zitplaatsen. Het kerkgebouw aan de Vellerselaan is het tweede grootste kerkgebouw van Nederland, gemeten naar het aantal zitplaatsen. De kerk is een blikvanger van de nieuwe Barneveldse woonwijk Veller. De kerkzaal heeft een hoogte van ongeveer 20 meter, de torenspits reikt tot 47 meter. Omdat het Allan Block keerwanden systeem is ontwikkeld om eenvoudig te bouwen, was het mogelijk voor vrijwilligers van de kerk de keerwand zelf te bouwen. Dankzij de eigenschappen van het systeem zijn het ontwerp en de uitvoering van keerwanden eenvoudig geworden. Het modulaire systeem maakt het mogelijk om met een forse besparing op de bouwkosten te bouwen.

Opdrachtgever: Bouwcommissie Geref. Gem. Nederland

Aannemer: Vrijwilligers kerk

Project: 08-050-1E-DET, Keerwand AB Barneveld, NL

Totaal 170 m² Allan Blocks

Maximaal kerende hoogte 3,60 m