professional consumenten

machu picchu

Geïntegreerde engineering    Installatiehandleiding voor keerwanden

keerwanden-Geïntegreerd verbandkeerwanden-Geïntegreerde hellingshoek

keerwanden-Geïntegreerde drainagekeerwanden-Holle blokken systeem

De ingebouwde eigenschappen van de Allan Blocks zorgen ervoor dat men eenvoudig keerwanden kan ontwerpen en bouwen. Deze eenvoudige ontwerpeigenschappen van de Allan Blocks, maken het mogelijk om met een forse besparing op de bouwkosten te bouwen.

Mortelvrije constructie

Het mortelvrij bouwen werkt! De los op elkaar gestapelde Allan Blocks leveren duidelijke voordelen ten opzichte van starre constructies. De hoge mate van flexibiliteit en het eenvoudig zonder zware hulpmiddelen stapelen van de blokken met lage arbeidskosten, zijn enige van de voordelen van het Allan Block systeem.

Geïntegreerd verband

Door de gepatenteerde opstaande lip, wordt elke Allan Block stevig op zijn plaats gehouden. Dus geen pinnen, geen mortel of andere bevestigingsclips.

Geïntegreerde hellingshoek

De opstaande lip zorgt automatisch voor de juiste hellingshoek. Kies uit 87° of 84°.

Geïntegreerde drainage

De combinatie van het mortelvrij bouwen en de holle ruimten in en tussen de blokken, zorgen ervoor dat het water een vrije doorloop heeft. De verticale drainagekolom direct achter de wand en in de holle ruimten van de wand, zorgen voor een afvoer van het incidenteel en tijdelijk aanwezige water. De los op elkaar gestapelde blokken en deze verticale drainagekolom zorgen ervoor dat zich geen hydrostatische druk achter de wand kan opbouwen, omdat dit tijdelijke water eenvoudig door de constructie kan stromen. Echter deze verticale drainagekolom dient niet als primair drainagesysteem achter de keerwand.

Holle blokken systeem

De exclusieve holle Allan Blocks hebben vele voordelen ten opzichte van massieve blokken.