professional consumenten

Keerwanden - Aandachtspunten voor u met bouwen gaat beginnen    keerwanden met Allan Block

Levering en opslag

Gebroken grind

Gereedschap en machines die u nodig kunt hebben

Bij voorkeur toe te passen granulaire aanvulgrond

Aanvulgrond

Natuurlijke hellingshoek

Verdichten in lagen van 200 mm

Geen zwaar materieel gebruiken binnen 0,90 m vanaf de achterkant van de blokken

Het bouwen van een keerwand vraagt om een goede planning vooraf en het zorgvuldig uitzetten op de bouwplaats:

Bereikbaarheid bouwplaats

Overtuig u ervan dat voordat u met de bouw gaat beginnen, de bouwplaats bereikbaar blijft voor de levering en opslag van de benodigde machines en materialen. Zorg anders voor een opslagplaats elders.

Grind

Om een veilige en duurzame keerwand te bouwen, adviseren wij om schoon, gebroken grind als funderingsmateriaal te gebruiken.

Een goede verdichting en drainage zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig eind resultaat.

Met het grind voor de fundering en het vullen van de blokken en direct achter de blokken, bedoelen wij een schoon grind met een evenredige korrelopbouw van 6 tot 38 mm. Uw Allan Block dealer kan u adviseren.

Gereedschap en machines die u nodig kunt hebben

Handgereedschap:

Veiligheidsbril, werkhandschoenen, stofmasker, oordoppen, waterpas, rolmaat, koord, hamer en beitel, zware kunststof of houten hamer, stampvoet, bezem, schop, vulstukken.

Machines

Trilplaat, graafmachine, kruiwagen, betonzaag met diamantblad, waterpas instrument.

Te huren machines

Voor het bouwen van een keerwand zijn een trilplaat, betonzaag, graafmachine en waterpas instrument ideale hulpmiddelen. Deze zijn beschikbaar bij de diverse verhuurbedrijven.

Werken met verschillende grondsoorten

De grond die onder en achter de keerwand wordt gebruikt is zeer belangrijk voor de kwaliteit en stabiliteit van de gehele wand.

Een keerwand met grondwapening heeft drie basis bouwmaterialen: de Allan Blocks, het geogrid grondwapening en de aanvulgrond achter de wand.

Grondsoorten

Om een stabiele keerwand te bouwen is het belangrijk om enig inzicht te hebben in de eigenschappen en kenmerken van de verschillende grondsoorten. De gebruikte grondsoort is bepalend voor de totale verdichtingstijd en de eventueel noodzakelijke hoeveelheid geogrid grondwapening en dus voor de totale kosten van de keerwand.

Met granulaire grond zoals zand is beter werken dan met kleigrond. Zand en grind laten zich beter verdichten, hebben een betere drainerende werking en hebben vaak minder grondwapening nodig. Iedere grondsoort heeft een eigen natuurlijke hellingshoek en schuifsterkte. Deze natuurlijke hellingshoek is ongeveer de hoek die de grond maakt als het van een transportband op een hoop valt. Voor een juiste bepaling van de grondkwaliteit kunt u altijd een geotechnisch bureau inschakelen of bij uw gemeente informeren.

Keuze grondsoort

Als de grond ter plaatse van de keerwand van een slechte kwaliteit is, dient deze te worden verwijderd en worden vervangen door grond van een goede kwaliteit. Hierdoor bespaart u eventuele grondwapening, kunt u sneller verdichten en bouwt u voor de langere termijn een stabieler keerwand. Zware klei en organische grondsoorten zijn ongeschikt en dienen vervangen te worden. Bij gebruik van zand/leem of zand/klei gronden, dient er extra aandacht besteed te worden aan de waterafvoer en de verdichting van de grond.

Verdichting

Het is belangrijk om het aanvulmateriaal zorgvuldig aan te brengen en goed te verdichten.

Het belangrijkste voor een goede verdichting is om het aanvullen laag voor laag te doen. Het verdichten in dikkere lagen dan 200 mm geven een onvoldoende grond sterkte. De grote van de trilplaat dient aangepast te zijn aan de te verdichten grondsoort. Zorg ervoor dat na het plaatsen van elke rij blokken de grond wordt aangevuld en verdicht. Raadpleeg uw locale verhuurbedrijf voor het juiste type trilplaat.

De consolideringzoneloopt tot 1,0 m vanaf de achterkant van de blokken. Zorg ervoor dat u achter de trilplaat loopt in deze consolideringzone. Loop ongeveer twee passen achter de trilplaat en begin op de blokkenrij. Verdicht vervolgens in evenwijdige banen met de blokkenrij en van de wand af