professional consumenten

Bouwen van de fundering    keerwanden met Allan Block

Het voorbereiden van de fundering

Uitzetten keerwand

Uitzetten keerwand


Uitgraven

Uitgraven


Verdichten

Verdichten


Leg de drainagebuis, aanvullen met grind en maak het waterpas

Leg de drainagebuis, aanvullen
met gebroken steenslag en
maak het waterpas



keerwanden-funderingssleuf

keerwanden-funderingssleuf

Funderingsmateriaal

Installatiestappen voor het aanleggen van een juiste funderingssleuf voor AB-keermuren

Het voorbereiden van de fundering

dient te worden toegepast bij elke keerwand met een geogrid grondwapening en bij elke keerwand die hoger is dan 1,2 m. Leg deze drainagebuis op het diepste punt van de sleuf en zorg voor een afschot en duidelijke lozingspunten iedere 15 meter.