professional consumenten

Waterbeheer   keerwanden met Allan Block

waterbeheer

Waterbeheer

keerwanden - goot

keerwanden - Goot

keerwanden - Ophoging

keerwanden - Ophoging

Afvoer door de blok

Afvoer door de blok

Afvoer naar een lager gelegen gebied

Afvoer naar een lager gelegen gebied

Waar gaat het water heen?

Water verzamelpunt

Voordat men met het bouwen begint, dient men mogelijke waterbronnen of water verzamelpunten in kaart te brengen. Voorbeelden van waar men rekening mee moet houden zijn:

Ontwerpen voor water

Het ontwerp en functie van de meeste grondkeringen is om de grond achter de wand relatief droog te houden. Om een duurzame grondkering te bouwen, mag de grond tijdens het bouwen niet verzadigd raken met water en als de wand gereed is dient al het water van de achterzijde van de wand te worden weggehouden. Door de aanleg van een goot of ophoging achter de wand is dit makkelijk op te lossen.

Toe Drain

De drainagebuizen dienen in een grindkoffer en onder afschot te worden gelegd van minimaal 0,1 m per 100 m met duidelijke lozingspunten.

Tijdens het ontwerp dient u te bepalen of er waterproblemen kunnen ontstaan en zo ja hoe deze eventueel kunnen worden opgelost.

Zorg ervoor dat tijdens de bouw er geen materialen op het terrein liggen die een afvoer van water kunnen verhinderen. Indien er tijdens de bouw regen wordt voorspeld, is het verstandig om de grond achter de wand af te dekken om zo een verzadiging te voorkomen.

Alle gewapende keerwanden, wanden hoger dan 1,2 m, wanden met een helling boven de wand of een bovenbelasting, dienen een drainagebuis in de voet van de wand te krijgen. Tevens geldt dat in alle keerwanden zowel in en tussen de blokken als 30 cm achter de blokkenwand een drainage split komt.

De verticale drainage kolom en de drainage aan de voet van de wand zijn uitsluitend bedoeld om incidenteel water af te voeren en zijn geen permanente afvoer voor water.

Egaliseren

Tijdens het uitzetten van de plaats van de grondkering, dient reeds onderzocht te zijn of er een water toevoer is naar de plaats van de keerwand. Het is mogelijk dat er voorzieningen getroffen dienen te worden om te voorkomen dat er water naar de bouwplaats stroomt.

Grondwater

We kunnen grondwater definiƫren als water dat aanwezig is in de grond. Dit is inclusief water van neerslag, natuurlijke waterstromingen of kwelwater. Er dient voorkomen te worden dat deze grondwater stromingen in contact komen met de wand.

Indien er tijdens de bouw van de wand water bij de constructie komt, dient u te controleren of hier in de berekening van de wand mee rekening is gehouden.

Afvoer door de blok

Gebruik een drainagebuis om het water achter de wand af te voeren. Gebruik eventueel iedere 10 tot 15 m T koppelstukken om een afvoer door de blokken e maken.

Drainagebuizen

Bouwplaatsen met slecht drainerende grond of met keerwanden hoger dan 1,2 m, vereisen altijd een drainage aan de voet van de wand.

Bij toepassing van een drainagebuis aan de voet van de wand, dient deze om de minimaal 15 m een afvoer naar buiten te krijgen. Zorg voor een afvoerbuis door de blokkenwand of zorg voor een afvoer naar een lager gelegen deel.

Wanneer de afvoer plaatsvindt naar een lager gelegen gebied, zorg er dan voor dat deze plaatsen goed worden aangegeven en dat deze afvoeren niet worden beschadigd of verstopt raken. Eventueel kan er een rooster in worden geplaatst.

Wanneer heb ik een drainagebuis aan de voet van de wand nodig?

Volg deze vuistregels:

Drainagebuis

Drainagebuis