professional consumenten

Ontwerpplan   keerwanden met Allan Block

Aandachtspunten voor het tuinontwerp

Een gedetailleerd tuinplan op schaal helpt u bij het ontwerp en de constructiemogelijkheden, maar ook bij de berekening van de juiste hoeveelheden.

Perceelgrenzen

Bepaal aan de hand van de bouwtekeningen de juiste perceelgrenzen. Eventueel zijn deze bij uw gemeente of kadaster opvraagbaar.

Openbare voorzieningen

Ontwerpplan voor keerwanden

Video: Ontwerpplan voor keerwanden

De aanwezigheid van kabels en/of leidingen kunnen de plaats van een grondkerende constructie bepalen. Bij twijfel, raadpleeg dan uw gemeente.

Bouwvergunning

Als de grondkering boven een bepaalde hoogte uitkomt, kan een bouwvergunning noodzakelijk zijn. Controleer dit bij uw gemeente. Eventueel kan een bouwtekening met berekening noodzakelijk zijn. Informeer bij uw lokale dealer.

Buren

Voordat u begint met bouwen, is het altijd verstandig uw buren te informeren over uw bouwplannen.

Kleigrond

Kleigrond

Zanderige grond

Zanderige grond

Organische grond

Organische grond

Grondsoorten

Kleihoudende grond geeft meer druk op de keerwand dan zandhoudende grond, omdat de klei vocht vasthoudt. Controleer de grond die u gaat gebruiken.

Om de grond te herkennen, kunt u de volgende test doen: neem een handvol met grond en probeer er een bal van de maken. Neem een grondmonster van ca. 30 cm diepte.

Kleigrond

Kleihoudende grond zal als een bal blijven kleven. Omdat kleigrond vocht vasthoudt, geeft dit meer druk op de wand. In principe kunnen de meeste grondsoorten worden gebruikt, echter dan kan het gebruik van een geogrid grondwapening of ander soort wapening noodzakelijk zijn.

Zanderige grond

Zanderige grond, zal niet als een bal blijven kleven. Deze grond zorgt voor een goede drainage en is ideaal voor het bouwen van grondkeringen.

Organische grond

Organische grond zal als een bal blijven kleven,en is ongeschikt voor het gebruik achter een grondkering. Deze grond kunt u eventueel gebruiken voor de bovenste 20 cm achter de wand. Gebruik nooit organische grond bij het bouwen van keerwanden.

Meer informatie over het werken met gronden.

Beplanting en omgeving

Bestaande bomen en beplanting kunnen eventueel in het ontwerp worden geïntegreerd. Nieuwe planten kunnen later worden geplant om uw tuin verder te verfraaien. Bij hogere keerwanden dient men voorzichtig te zijn om direct achter de wand te graven en daarbij eventuele grondwapening te beschadigen.

De basis of fundering

Bouw altijd op een stabiele ondergrond. Voordat u begint met het bouwen van een keerwand controleert u of de ondergrond voldoende stabiel is en later niet kan verzakken. Eventueel nieuwe grond aanbrengen en deze goed verdichten.

Bepaal de wandhoogte

Bepaal de wandhoogte

Bepaal de wandhoogte

Bij een talud is het belangrijk de hoogteverschillen goed in kaart te brengen om de juiste wandhoogten te kunnen bepalen. Begin op het laagste punt en noteer elke 10 cm hoogteverschil. Schets tevens het afwaterings verloop.

Weggraven en aanvullen

Weggraven

Weggraven

aanvullen

aanvullen

Indien u op een heuvel of talud bouwt, zal de plaats van de keerwand van invloed zijn op de hoeveelheid grond die verwijderd of aangevuld dient te worden.