professional consumenten

Toepassingen in water

Toepassingen in water


Toepassingen in water   Installatiehandleiding voor keerwanden

Bij keerwanden die in water worden gebouwd dient men te letten op mogelijke verschillende waterstanden, golfslag of waterstromingen.

Bij een toepassing in water dient men elke afzonderlijke situatie te beoordelen en te berekenen. Raadpleeg hiervoor een ingenieursbureau.