professional consumenten

Verdichten   Installatiehandleiding voor keerwanden

Zorgvuldige verdichting

verdichten keerwanden

Verdicht laag voor laag van maximaal 200 mm dikte.


verdichten keerwanden

Zwaar materieel mag niet binnen 1 meter van de achterzijde worden gebruikt


Een zorgvuldige aanvulling en verdichting van het aanvulmateriaal is zeer belangrijk.

De verdichtingsgraad wordt vaak gemeten als een percentage van de optimale consolidatie. Zowel de fundering als de aanvulgrond dienen tot minimaal 95% Proctordichtheid te worden verdicht.

De belangrijkste stap om een goede verdichting te krijgen, is het aanbrengen van de grond in lagen. Het verdichten van lagen van maximaal 200 mm vereenvoudigd het goed verdichten. De verdichtingsapparatuur dient te zijn aangepast aan de verwerkte grondsoort. Het verdichten van lagen dikker als 200 mm, zal slechtere resultaten opleveren. Na het plaatsen van elke rij blokken, dient er aangevuld en verdicht te worden.

De consolidatie zone loopt van de achterzijde van de blokken tot 1 m in het aan te vullen gebied. In de consolidatie zone is het uitsluitend toegestaan met hand gestuurde, lichte verdichtingsmachines te werken. Tevens dient men deze zone minimaal 2 maal te verdichten. Begin boven op de blokken en verdicht in banen evenwijdig aan de blokkenwand tot de achterkant van de consolidatiezone. Verdicht zolang tot de noodzakelijke verdichtsgraad is bereikt.

Sommige toepassingen vragen een hogere verdichtingsgraad van de consolidatie zone. Voorbeelden zijn als er meerdere wanden of bovenbelastingen binnen 1 m direct achter de keerwand komen.

Een hogere verdichtingsgraad krijgt men door in lagen van 100 mm aan te vullen en te verdichten. Het verdichten van dunnere lagen zorgt voor een betere verdichting en vermijdt laterale krachten op de wand. Er zullen meerdere arbeidsgangen noodzakelijk zijn. Een hogere verdichtingsgraad zorgt voor een vermindering van de verwachte zettingen in de toekomst.